Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Retek Motion Co., Limited Chứng chỉ
  ISO9001:2015
 • Trung Quốc Retek Motion Co., Limited Chứng chỉ
  ISO9001:2015
 • Trung Quốc Retek Motion Co., Limited Chứng chỉ
  EMC
 • Trung Quốc Retek Motion Co., Limited Chứng chỉ
  LVD
 • Trung Quốc Retek Motion Co., Limited Chứng chỉ
  Patent IP_1
 • Trung Quốc Retek Motion Co., Limited Chứng chỉ
  Patent IP_2

QC Hồ sơ

Chúng tôi đã giới thiệu ISO 9001 từ năm 2015 và việc kiểm soát quy trình được thực hiện từng bước.

Công ty được vận hành dựa trên các yêu cầu TS16949 để hướng dẫn quy trình sản xuất và kiểm soát tài liệu.

Quy trình IPQC:

Để lại lời nhắn